Menu Close

Forex – rječnik pojmova

Naša ocjena
Imaš li iskustva s ovim davateljem usluga? Ostavi korektnu ocjenu. Hvala
[Ukupno: 0 Prosjek: 0]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

A

 Jačanje jedne valute u odnosu na drugu.

Kupnja ili prodaja instrumenta s istovremenim zauzimanjem jednakih i suprotnih pozicija na povezanom tržištu. Cilj arbitraže je iskorištavanje razlike u cijeni među svjetskim tržištima.

Tražena cijena po kojoj trader može kupiti valutni par

Sleng za australijski dolar

Tehnički indikator koji je dio “Directional Movement” indikatora, ADX linija se zasniva na razmaku između +DI i -DI linija tog istog sustava

Tehnički indikator koji mjeri oscilacije instrumenta. Visoke vrijednosti ATR-a ukazuju na velike oscilacije. Velike oscilacije se pojavljuju kod važnih vijesti kada nastupa panična prodaja/kupnja instrumenta. Kod niskih očitavanja ATR indikatora možemo kazati da se instrument kreće bočno, tj. da je tržište mirno (Ranging Market)

B

PARTNER

Osobni ured koji nam ustupa broker i u kojem imamo pregled svih važnih podataka

Pozadinski test performansi strategije trgovanja koji je zasnovan na povijesnim podacima

Osnovna ili primarna valuta koja se u forexu odnosi na prvu valutu u valutnom paru

Trgovac koji koji smatra da će cijena padati

Tržište koje dugoročno pada

Ponuđena cijena po kojoj kupac može prodati valutni par

PARTNER

Razlika u pips između ponude i potražnje

Tehnički indikator koji omogućuje usporedbu nestabilnosti i relativne razine cijena tijekom određenog vremenskog perioda. Sastoji se od  tri linije, gornja, srednja i donja. Srednja linija nam pokazuje prosječno kretanje instrumenta, gornja linija pokazuje liniju otpora a donja liniju podrške.

Agent koji povezuje kupce I prodavače

Trgovac koji koji smatra da će cijena rasti

Tržište koje dugoročno raste

Njemačka centralna banka

Signal za kupovinu

C

CFD omogućuju trgovcima trgovanje burzovnim indexima, robama, plemenitim metalima bez stvarnog kupovanja tog instrumenta. Prema ovom ugovoru, prodavac plaća kupcu razliku između trenutne vrijednosti odgovarajućeg instrumenta i vrijednosti ugovora u budućnosti. Ukoliko je razlika negativna, kupac tada plaća prodavaču

Sleng za GBP

Grafikon koji izgleda kao svijeća. Tanka linija pokazuje dnevni raspon cijena. Duže tijelo svijeće označava raspon cijene između otvaranja i zatvaranja. Ako je cijena na zatvaranju iznad cijene koja je bila prilikom otvaranja, tijelo je obično zelene boje, a ako je cijena prilikom zatvaranja niža onda je tijelo crvene boje

Glavni index francuske burze

Glavna nacionalna regulatorna banka kojoj je primarna odgovornost  razvoj i sprovođenje monetarne politike

Analitičar grafikona ili osoba koja proučava grafikone i povijesne podatke u cilju pronalaženja trendova i predviđanja njihovih promjena

Naknada koju brokeri, ovisno o vrsti računa naplaćuju klijentima za uslugu

Sleng za Dansku krunu

Valutni par dvije valute koje čine devizni tečaj. Na primjer, EUR/USD

D

Pad vrijednosti valuta radi tržišnih sila

Devalvacija ili namjerno snižavanje vrijednosti valute

Tehnički indikator koji pokazuje pozitivnu +DL liniju mjerenja pritiska na kupovinu i negativnu -DL liniju mjerenja pritiska na prodaju

Ili japanska svijeća. U grafikonu je predstavljena sa vrlo tankim tijelom jer su cijene otvaranja i zatvaranja u blizini jedne drugoj

E

Vrijednost vlastitog kapitala uključujući depozit

Pokazatelj trenutnih stopa ekonomskog rasta, trendova i stanja lokalne ekonomije.

Skraćenica za Europski monetarni sustav

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni.  

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni.  

Jedinstvena europska valuta – EURO

Valute kojima se manje trguje i samim tim imaju manju likvidnost i veći spread

Datum isteka

F

Brzo tržište u kojem se cijena vrlo brzo mijenja a uzrkovano je velikim interesom kupaca ili prodavača. Brza tržišta se javljaju kod objave važnih vijesti.

Fibonacci niz brojeva (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, itd.) Fibonacci se računa zbrajanjem prva dva broja koja daju treći. U grafikonu se koristi kao indikator za support ili resistance.

Fazmjena valuta. Forex ili FX je devizna razmjena koja nije povezana s burzom.

FOReignEXchange ili skraćeno FX je naziv za trgovanje devizama koje se obično vrši putem posrednika/brokera. Za trgovanje nam je potreban softwer kao npr. MT4, MT5 Ninja Trader i sl.

Fundamentalni podaci koji proizlaze iz makroekonomskih faktora kao što su inflacija, rast, kamatne stope,državni deficit i sl.

Analiza ekonomskih i političkih prilika sa ciljem utvrđivanja budućih kretanja na financijskom tržištu

Skraćenica za forex

G

Sedam vodećih industrijskih zemalja, koje čine SAD, Njemačka, Japan, Francuska, Velika Britanija, Kanada i Italija.

Deset industrijski razvijenih nacija uključujući G7 zemlje. Uz G7 su tu još i Belgija, NIzozemska i Švedska..

GAP je praznina koja se pojavljuje kada u određenom rasponu cijena nema trgovanja. Obično se javljaju nakon vikenda i u slučaju nekih iznenadnih vijesti

Glavni indeks njemačke burze koji predstavlja 30 vodećih kompanija u Njemačkoj, a čijim dionicama se trguje na njemačkoj burzi (Frankfurt Stock Exchange)

H

Index burze Hong Konga.

Radi so formaciji na grafikonu koji liči na ramena i glavu a koje se smatra preokretom u trendu. Prekoračenje linije vrata je signal za prodaju.

Kupnja ili prodaja suprotnih pozicija koja se vrši ako trade promijeni smjer. Služi i kao DrawDown zaštita.

I

Međunarodni monetarni fond

Inflacija je porast opće razine cijena u kombinaciji sa padom kupovne moći.

Akcija centralne banke kojom utječe na vrijednost valute ulaskom na tržište

J

K

Sleng za novozelandski dolar

L

Poluga kojom se regulira margina u trgovini kako bi se trgovalo većim osnovnim kapitalom. U forex-u je poluga postotak zahtjevane margine. Na primjer, 5% margine je poluga 500:1. Uz pomoć nje trgovac sa depozitom od 1.000 USD može držati otvorene pozicije u vrijednosti od 500.000 USD, što je 500 puta više od njegovog investiranog kapitala. Kod odabira poluge treba biti oprezan jer ona radi za vas kao i protiv vas. U EU je donesen zakon da poluga za neiskusne trgovce ne smije biti veća od 30!

Nalog za kupnju ili prodaju valute po određenoj cijeni

Nalog koji otkazuje ili zatvara prethodno otvorenu/programiranu poziciju.

Izraz se koristi za opisivanje tržišta na kojem ima puno kupaca i prodavača koji generiraju veliki promet

Kupnja valute

Sleng za kanadski dolar.

M

Tehnički indikator koji pokazuje liniju prosjeka podataka za određeni broj vremenskih perioda. Npr. MA50 na 1D Chart prikazuje prosječnu liniju zadnjih 50 dana.

Upravljanje novcem odnosi se na skup pravila koja vam pomažu da povećate dobit, minimizirate gubitke i povećate trgovinski račun

N

Glavni index japanske burze (Tokyo Stock Exchange -TSE)

O

Ponuđena cijena, ili tečaj, po kojoj je prodavač spreman prodati

Burzovni index stokholmske burze (Stockholm Stock Exchange).

Otvorena pozicija je svaka pozicija kod koje trgovina nije zatvorena tj. devizni par nije prodan

Cijena prilikom otvaranja tržišta

Nalog

Tehnički pokazatelj koji određuje stanje prekupljenosti ili preprodanosti tržišta

Prekupljenost je stanje koje se javlja kada su cijene previsoke i očekuje se pad

Prekonoćno držanje otvorenih pozicija

Rasprodanost je stanje koje se javlja kada su cijene preniske i očekuje se rast

P

Paritet se događa na Forex tržištu kada dvije valute imaju jednaku vrijednost. Tečaj je jednak 1.

Percentage In Point (PIP) je najmanja jedinica promjene tečaja i to je skraćenica za engleski izraz „percentage in point.  Ovisno o valuti jedan PIP iznosi 0.0001

Q

Indikativna tržišna cijena.

Druga valuta u valutnom paru, zove se još i kontra valuta

R

Raspon ili razlkika između najviše i najniže cijene za određeni vremenski period

Tečaj / cijena jedne valute u odnosu na drugu

Pad cijene poslije rasta

Oscilator koji se prikazuje na vertikalnoj skali od 0 do 100. Vrijednosti iznad 70 se smatraju prekupljenom (overbought), a vrijednosti ispod 30 preprodanom (oversold). Kod cijena iznad 70 ili ispod 30 moguća je promjena trenda

Privremena povlačenja cijena koja se odvijaju u okviru šireg trenda. Kako se radi o privremenim povlačenjima, ona ne ukazuju na veće promjene u trendovima.

Razine cijena na kojima se očekuje otpor

Formacija na grafikonu koja se javlja prije nego postojeći trend preokrene smjer. Postoji više vrsta takvih formacija

Točka otpora ili podrške, za izračun tih točaka se najčešće koristi Fibonacci indikator

iznos novca koji ulagač ima na raspolaganju za uplatu bez da taj iznos utječe na njegov životni standard

Upravljanje rizikom po strogo određenim smjernicama

S

Signal za prodaju koji je određen indikatorima koje trgovac koristi

prodaja valute

Index španjolske burze (Bolsa de Madrid).

Stopa po kojoj su institucije spremne prodati devize

Linija kod koje nam Indikator daje signal za ulazak u trgovinu

Meko tržište u kojemu ima više prodavača nego kupaca

Razlika između ponuđene i potraživane cijene za jedan valutni par. Spread se razlikuje od brokera do brokera kao i u deviznom paru.

Britanska funta

Tehnički indikator koji mjeri cijenu vrijednosnih papira u odnosu na raspon (najviši/najniži) tečaj u određenom vremenskom periodu. Indikator oscilira između 0 i 100. Kod vrijednosti ispod 20 smatra se da je preprodano (oversold), dok vrijednosi iznad 80 pokazuju prekupljenost (overbought).

Oscilator koji se koristi za identifikaciju preprodanosti ili prekupljenosti (overbought / oversold) stanja.

Sleng za švedsku krunu.

Linija podrške kod koje se očekuje preokret i ulazak u BUY trgovinu. Ako se linija podrške probije obično slijedi daljnji pad cijena

Naknada koju trgovac plaća ako se otvorena pozicija prenosi iz jednog dana u drugi. Swap može biti pozitivan i negativan.

Sleng za švicarski franak.

T

Zatvaranje pozicije uz realizaciju željenog profita

Tehnička analiza je analiza tržišnih podataka uz pomoć grafikona, trendova cijena i opsega trgovanja a kojom se nastoji predvidjeti buduće poonašanje deviznog para.

Najmanja jedinica koja označava minimalnu promjena u cijeni, na više ili na niže.

Datum ulaska u trgovanje

Najmanji mogućii iznos transakcije

Trgovac koji od kretanja cijena na tržištu želi napraviti profit

Datum obavljanja transakcije

Transakcija ili kupnja/prodaja valute

 Pravac kretanja cijena

Ravne linije prikazane na grafikonu ispod ili iznad cijena. One određuju nagib trenutnog trenda i probijanje tih linja je obično signal promjene trenda.

U

Index dionica velikih tvtki (large-cap). Index se sastoji od cijena 500 dionica kojima se aktivno trguje u SAD

Index 100 najvećih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj burzi

V

Volatilnost se odnosi na količinu nesigurnosti ili rizika koji su povezani s veličinom promjena valutnog tečaja

Index 100 najvećih kompanija u Velikoj Britaniji, koje su prisutne na Londonskoj burzi

W

Radni dan kada su banke u financijskim centrima deviznih valuta otvorene za trgovanje.

PARTNER

Podizanje sredstava sa računa

Y

Forex pojam za milijardu jedinica.

Z

PARTNER

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *

error: Sadržaj ove web stranice je zaštićen!!