Menu Close

Kategorija: Online platni servis

Svaki program koristi ugovorom potpisane platne servise i kada bi ste htjeli koristiti sve nebi tome bilo kraja. Zato sam taj izbor skratio na one platne servise koji će Vam biti potrebni ako želite sudjelovati u mom odabiru programa.